domingo, 19 de agosto de 2012

LES CLAUS DE SANT PERE, serralada de marina

Aconsegueixi el millor resultat possible en les seves celebracions .....

Consiga el mejor resultado posible en sus celebraciones .....

Get the best results in your celebrations .....
La millor presentació ....

La mejor presentación ....

The best presentation ....

Racons de somni ......

Rincones de ensueño ......

Dream places .....

Matèries de primeríssima qualitat ......

Materias de primerísima calidad ......   Top quality meats .....
 Naturalesa que complementa l'entorn ......

Naturaleza que complementa el entorno ...... The environment is complemented by nature .....

Preparat per a un festival gastronòmic?

¿Preparado para un festival gastronómico?     Are you prepared for a food festival?
Volem oferir una experiència gastronòmica única on el maridatge perfecte de vins i caves de la terra units a viandes d'altíssima qualitat  esdevinguin en una celebració perfecte

Queremos ofrecer una experiencia gastronómica única donde el maridaje perfecto de vinos y cavas de la tierra unidos a viandas de altísima calidad se conviertan en una celebración perfecta


We want to offer a unique dining experience where the perfect pairing of wines and champagnes from Catalonia united with high quality meats become a perfect celebration.

Confiem en l'equip de sala per poder oferir un servei perfecte, gràcies a l'experiència de Jaume Serras (Art en Buff), encarregat d'elaborar una experiència gastronòmica única que ens permet oferir un menú diferent, pensat per gaudir del nostre entorn amb perfecte sintonia dels nostres vins i caves .........

Tenemos una gran confianza en nuestro equipo de sala, de manera que podemos ofrecer un servicio perfecto, gracias a la enorme experiencia en el sector de Jaume Serras, el encargado de convertir el evento en una experiencia gastronómica única, ofreciendo un menú diferente, pensado para disfrutar todavía más del entorno en perfecta sintonía con nuestros vinos y cavas ........  

We have great confidence in our room's team, so we can provide perfect service, thanks to the vast experience in the restauration's field of Jaume Serras, responsible for turning the event into a unique dining experience, offering a different menu, thought to enjoy even more of the environment in perfect harmony with our wines and cavas ........
Deixo un link on parlen del nostre equip de sala i cuina.


Aquí encontrareis un link donde hablan de nuestro equipo de cocina y sala.

In this link food journalists talk about our teams of collaboratorsDe dia o de nit es pot aconseguir aquesta calidesa necessària per a una celebració tan especial .....

De día o de noche se puede conseguir esta calidez necesaria para una celebración tan especial .....

During the day or night you can get this warmness needed for a special celebration .....La nostra cuina, totalment equipada, està especialment dissenyada per a la preparació "in situ" dels diferents menús que podem oferir als nostres clients .....

Nuestra cocina, totalmente equipada, está especialmente diseñada para la preparación "in situ" de los diferentes menús que podemos ofrecer a nuestros clientes .....

Our fully equipped kitchen, is specially designed for the preparation "in situ" of the menus we can offer our customers .....
A més de comptar amb tots els sistemes de seguretat ......, però el nostre punt fort és el cap de cuina, Pere Serras (Art en Buff) i el seu equip.

Además de contar con todos los sistemas de seguridad ......, no obstante, nuestro punto de referencia es el jefe de cocina y su equipo, dirigido por Pere Serras.

In addition we have all the security systems ...... However, our benchmark is the head chef and his team, led by Pere Serras.
Un projecte d'il · luminació exclusiu per a cada espai provoca aquest ambient perfecte .....

Un proyecto de iluminación exclusivo para cada espacio provoca este ambiente perfecto .....

A unique lighting design for each area provides a perfect environment .....
Un camí de ronda serpenteja perimetralment a la recerca de la plana de la glorieta, a recer d'oliveres centenàries, d'enormes alzines, o de bellíssims sureres, on a cada pas trobem la bellesa dels boscos mediterranis .....

Un camino de ronda serpentea perimetralmente en busca de la llanura de la glorieta, al abrigo de olivos centenarios, de enormes encinas, o de bellísimos alcornoques, donde a cada paso encontramos la belleza de los bosques mediterráneos .....

A beautiful and nice little walk helps us find the plain of the gazebo, sheltered by olive trees, huge oaks, very beautiful cork trees besides, where at each step we find the beauty of Mediterranean forests .....
Sota la llum de la lluna, en les nits estiuenques, ve de gust estar a l'aire lliure per poder gaudir tant del clima com l'espectacle que ens ofereix el firmament .....

Bajo la luz de la luna, en las noches veraniegas, apetece estar al aire libre para poder disfrutar tanto del clima como el espectáculo que nos ofrece el firmamento .....

Under the moonlight, on summer nights, we like to be outdoors to enjoy both the climate and the spectacle offered by the sky .....

Les Claus de Sant Pere a la distància ......

Les Claus de Sant Pere en la distancia, vista nocturna .....

Les Claus Sant Pere seen from a distance, offering this night view.....
Els espais dissenyats per ser fàcilment adaptats a cada esdeveniment

Los espacios diseñados para ser fácilmente adaptados a cada evento

All spaces are designed to be easily adapted to each type of event

Arribar fins a Can Pons és molt fàcil, ja que es troba al bell mig de la Vallensana, a l'extrem sud del parc de la serralada de Marina, exactament al Km 7,2 de la Bv-5011, terme de Montcada i Reixac , a cinc minuts del nus de la Trinitat, malgrat la proximitat d'una gran ciutat com Barcelona, estem envoltats de natura exuberant on oliveres, alzines, sureres, garrofers, pins de diverses classes, brucs, arboços, o diferents arbustos mediterranis confereixen al paratge qualitats úniques on fer una celebració especial. .....

Llegar hasta Can Pons es muy fácil, ya que se encuentra en el centro de la Vallensana, en el extremo sur del parque de la serralada de Marina, exactamente en el Km 7,2 de la Bv-5011, término de Montcada i Reixac , a cinco minutos del Nus de la Trinitat, a pesar de la proximidad de una gran ciudad como Barcelona estamos rodeados de naturaleza exuberante donde olivos, encinas, alcornoques, algarrobos, pinos de diversas clases, brezos, madroños, o diferentes arbustos mediterráneos confieren al paraje cualidades únicas donde hacer una celebración especial. .....

Getting to Can Pons is easy, as it is located in the center of the Vallensana road, at the southern end of the park Serralada Marina, exactly at Km 7.2 of the BV-5011, term of Montcada i Reixac. Five minutes from the Trinitat Nus, despite the proximity of a large city like Barcelona you may feel surrounded by lush nature where olive trees, oaks, carob and pine trees of various kinds, heather, or different Mediterranean bushes give it the spot unique qualities which make you may have a very special celebration. .....Tenim l'espai ideal per empreses on poder realitzar des de presentacions, cursos de formació, convencions, fins menjars d'empresa .......

Sense oblidar-nos que "Les Claus de Sant Pere" és el lloc ideal on realitzar tot tipus de celebracions familiars ....... podeu contactar trucant al 649963708 per concertar una visita.

Tenemos el espacio ideal para empresas donde poder realizar desde presentaciones, cursos de formación, convenciones, hasta comidas de empresa .......


 Sin olvidarnos que "Las Claves de San Pedro" es el lugar ideal donde realizar todo tipo de celebraciones familiares ....... pueden contactar llamando al 649963708 para concertar una visita.

We have the ideal space for businesses to perform since presentations, training courses, conferences, as well as dinners up to large banquets .......

Without forgetting that "Les Claus de Sant Pere" is the right place where you may enjoy all kinds of family celebrations, banquets and gala performances of live flamenco and flamenco dance ....... You may contact us calling the phone number 649963708 to arrange a visit.


I per últim, mostrem aquesta imatge on, a la part superior esquerra d'aquest rellotge solar modernista, es troba el segell que dóna nom al nostre espai dedicat a la realització d'esdeveniments, "Les Claus de Sant Pere", fent un petit homenatge al temple romànic de Sant Pere de Reixac, per altra banda, a la cantonada superior dreta s'observa l'antic escut de la població de Montcada i Reixac, que molt probablement només es conservi en documents i aquesta sigui una de les poques manifestacions físiques que es puguin trobar a tot el municipi.

Y por último mostramos esta imagen donde en la parte superior izquierda de este reloj solar modernista se encuentra el sello que da nombre a nuestro espacio dedicado a la realización de eventos, "Las Llaves de San Pedro", haciendo un pequeño homenaje al templo románico de Sant Pere de Reixac, por otra parte, en la esquina superior derecha se observa el antiguo escudo de la población de Montcada i Reixac, que muy probablemente sólo se conserve en documentos y ésta sea una de las pocas manifestaciones físicas que se puedan encontrar en todo el municipio.

And finally in this picture was showed where in the top left of this modernist sundial, it is located the seal that gives its name to our space dedicated to holding events, "Les Claus de Sant Pere”(The Keys to Saint Peter), doing a tribute to the Romanesque temple of Sant Pere de Reixac, built in the eleventh century. Moreover, in the upper right corner of the photograph shows the old shield of the town of Montcada i Reixac. It has been kept only in old documents and this is one of the few physical manifestations that can be found throughout the city.